+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Sundplast har fått ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC. Vår framgångssaga fortsätter genom snabb och kraftig tillväxt tillsammans med en stabil soliditet. Certifikatet visar att vi har utmärkt oss som ett tillväxtföretag. Vi har långsiktigt och strategiskt satsat under en längre tid vilket nu bekräftas av UC. Med vår långa och gedigna erfarenhet, i kombination med viljan att alltid vara lättillgängliga, är vår fortsatta strävan att vara ditt bästa val när det gäller formsprutning av plastprodukter.