+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Totalleverantör

Sundplast är ett referensmärke inom tillverkningsindustrin av kundspecifika lösningar. Vår framgång bygger på långsiktig relation med våra kunder. Genom att kontinuerligt erbjuda högsta kvalitet, konsistenta leveranser och hög kundservice strävar vi efter att vända varje leverans till en rekommendation för framtiden.

Vår framgång bygger på långsiktig relation med våra kunder

Vår styrka har alltid varit förmågan att konstruera och tillverka anpassade produktlösningar för våra kunder. Erfarna och kunniga ingenjörer kan skapa en produkt som utformats speciellt för dina behov med hjälp av den senaste tekniken inom programvara och maskiner.

Genom att använda många processer kan ingenjörerna välja rätt för att göra din produkt. Efter att ha gått igenom utformningen, tillämpningen och volymerna som behövs för din del, kan en försäljningsingenjör föreslår flera alternativ när det gäller investeringar verktyg och styckepris. Allt för att du som kund skall kunna göra ett välgrundat beslut.

Design & Konstuktion

Sundplast började arbeta med formsprutning på 1970-talet och har sedan dess byggt upp en gedigen kunskap inom teknik, material och design. Vi kan erbjuda kompletta lösningar från idé till färdig produkt, inklusive efterbehandling och förpackning. Vår styrka har alltid varit förmågan att konstruera och tillverka anpassade produktlösningar för våra kunder. Erfarna och kunniga ingenjörer kan skapa en produkt som utformats speciellt för dina behov med hjälp av den senaste tekniken inom programvara och maskiner.

Efter att ha gått igenom utformningen, tillämpningen och volymerna som behövs, kan en försäljningsingenjör föreslå flera alternativ när det gäller investeringar verktyg och styckepris. Allt för att du som kund skall kunna göra ett välgrundat beslut.

Vi deltar gärna i ett tidigt skede när det gäller er utveckling av dina produkter. Låt oss bli din guide bland plastens alla möjligheter och på så sätt spara tid. Vi vet vad som fungerar och inte fungerar, och kan därför med vår spetskompetens och tekniska kunnande  tjänstgöra som det perfekta bollplanket.

Formsprutning är den viktigaste metoden för framställning av plastdetaljer. Metoden används för bearbetning av termoplaster men är idag användbar även för termoelaster, härdplaster och elaster. Alla vanliga plastmaterial kan bearbetas genom formsprutning; homogena såväl som cellulära liksom material med fyllmedel eller fiberarmering.

Verktygstillverkning

Vi har en egen formverkstad för tillverkning av formsprutningsverktyg. Det säkerställer kvaliteten och leveranssäkerheten, samt möjliggör tillverkning av mycket komplicerade plastprodukter. Som leverantör tar vi ett helhetsansvar och följer er hela vägen från idé till verktygstillverkningen till slutprodukten. Det gör att ni som kund slipper hamna mellan två stolar. Genom vår egen verktygstillverkning kan vi dessutom ge kunden råd och anvisningar om utformningen av plastdetaljen, eftersom vi har kunskap om och lång erfarenhet av hela produktionskedjan. I formverkstaden får formverktygen kontinuerligt underhåll för att garantera en jämn och hög kvalitet på slutprodukten.

Vi tillverkar många av våra egna formsprutningsverktyg, vilket säkerställer kvalitén och levereanssäkerheten för dig som kund

Enligt Svensk Standard benämns verktyg vid plastbearbetning helst form men formverktyg är tillåtet och har kanske blivit den vanligaste benämningen. Formverktyget är det centrala i formsprutningsprocessen. Ett rätt utformat formverktyg är avgörande för detaljens kvalitet och produktionens ekonomi.

Formens uppgift vid bearbetning av termoplaster är följande:

 Distribuera den smälta plasten i formverktyget
 Forma den smälta plasten i ett formrum till önskvärd geometri
 Kyla den formade smältan till en solid detalj genom temperering
 Befria detaljen från formen med hjälp av ett utstötarsystem

Prototypframtagning

För kundanpassade produkter kan vi ordna med prototypframtagning under utvecklingsfasen. Detta för att snabb och effektivt utvärdera under projektets gång. Vi kan erbjuda prototyper i många olika material och funktionsinriktningar för att det ska bli så verkligt som möjligt.

Inom många områden finns en stor osäkerhet om huruvida en ny design i praktiken kommer att göra det som önskas. Nya konstruktioner får många gånger oväntade problem. En prototyp används ofta som en del av utvecklingsprocessen, där man ger ingenjörer och designers möjlighet att utforska designalternativ, testa teorier och bekräfta prestanda innan man börjar produktionen av en ny produkt. Våra ingenjörer använder sin erfarenhet för att skräddarsy lösningar enligt de särskilda krav ni har. Till exempel kan vissa prototyper användas för att bekräfta och verifiera konsumenters eller slutanvändares intresse av en föreslagen konstruktion medan andra prototyper kommer att försöka verifiera prestanda eller lämplighet för en specifik designstrategi.

I allmänhet tas en serie prototyper fram för att testas så att den slutgiltiga designen är förberedd för produktion. Med få undantag, finns flera steg av prototyper som används för att successivt förfina designen. En vanlig strategi är att designa, testa, utvärdera för att sedan ändra designen utifrån analysen av prototypen.

Formsprutning

Sundplast är specialiserat på tillverkning av högkvalitativa och kostnadseffektiva plastdetaljer inom en rad olika områden. Vi började arbeta med formsprutning på 1970-talet och har sedan dess byggt upp en gedigen kunskap inom teknik, material och design. Vi kan erbjuda kompletta lösningar från idé till färdig produkt, inklusive efterbehandling och förpackning.

Vi kan även erbjuda småskalig formsprutning för nystartade, små och medelstora företag samt väl etablerade företag. Vi har resurser, verktyg och kompetens för att ge det stöd som behövs för framställning av allt från prototyper till komplett monterade systemlösningar. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om våra kunskaper och produktionsmöjligheter. De främsta fördelarna med småskalig produktion är:

 Snabba svar på förändringar i efterfrågan
 Anpassningsförmåga
 Ingen risk för överproduktion

 

Småskalig produktion gör att du kan starta en pilotserie av en produkt med minimala utgifter och risker. Det ställer särskilda krav på oss som tillverkare, som kräver att vara flexibel, snabbt anpassa produktionsprocesser och träffa snäva deadlines. Inte alla tillverkare av plast kan tillverka mindre partier eftersom det är förenat med en kraftig ökning av omkostnaderna per enhet. Vi garanterar hög kvalitet inom uppsatta tidsramar. Vi utvecklar ett effektivt mönster av leveranser och startar produktion av dina produkter i liten skala under ledning av våra kompetenta projektledare.

Ytbehandling, IML & Tryck

Då vi är en komplett leverantör inom plastindustrin har vi även byggt upp hantering av etiketteringssystem och olika sorters tryckeristationer samt hantering av olika sorters ytbehandlingar såsom vakuummetallisering, målning mm. Man kan även belägga plastprodukter med en metallisk yta som ökar dess skydd mot skador och repor samt ger ytan en exklusiv och tilltalande yta. Det går att få väldigt goda imitationer på kromning och aluminiumutseende.

Möjligheten att ge plast metalliska egenskaper har många fördelar. Plast är vanligtvis ickeledande, omagnetisk, påverkas negativt av solljus och har dåliga nötningsegenskaper. Genom rätt val av material och ytbehandling kan man ändra på dessa egenskaper och skapa konduktiva, dekorativa detaljer med ökad hållfasthet, styrka, nötnings- och korrosionsbeständighet.

Sundplast trycker på plast och har med detta utvecklat mycket hög kompetens för tryck på flera material. Vi använder i huvudsak två tekniker. Tryck med lösningsmedelsbaserade färger som genom migration “etsar” fast i plasten och heat transfer som genom värme präglas från en film till plastytan. Resultatet blir i båda fallen en stark och tålig tryckyta som mycket väl matchar plastens höga resistens mot t ex nötning, fukt och kemikalier.

Vi har investerat i robotstyrd IML-produktion (In Mould Labelling), dvs. en teknik där grafisk dekor och etiketter integreras direkt i plastförpackningen under tillverkningsprocessen. Denna process sker i ett nytt system från ledande tillverkare och uppfyller alla krav som rör produktion av förpackningar.

Montering & Packning

Vi åtar oss gärna att erbjuda er en totallösning där monteringsuppdrag av kompletta produkter ingår. Då vi är en komplett leverantör inom plastindustrin har vi byggt upp monteringslinjer och packningslinjer för olika sorters hantering av kundunika produkter. Det kan även handla om att köpa in komponenter som sätts samman med tillverkade artiklar. Detta tillsammans med olika sorters tryckeristationer samt hantering av olika sorters ytbehandlingar såsom vakuummetallisering, målning mm gör oss till en komplett leverantör. Sundplast erbjuder montering och slutkontroll av din produkt, packad och färdig för konsumenten. På detta sätt har vi kontroll över hela produktionskedjan.

I alla branscher strävar man efter allt kortare ledtider och minskade kostnader för frakter och kassationer. Hos oss innebär tillverkning av en detalj ofta att flera av våra olika verksamhetsområden involveras och det som knyter ihop säcken är monteringsavdelningen. Överblicken och kunskapen om hela produktionskedjan är mycket värdefull och samordningsvinsterna man får genom att ha allt under samma tak är därför stora.

Sundplast är ett referensmärke inom tillverkningsindustrin av kundspecifika lösningar. Vår framgång bygger på långsiktig relation med våra kunder. Genom att kontinuerligt erbjuda högsta kvalitet, konsistenta leveranser och hög kundservice strävar vi efter att vända varje leverans till en rekommendation för framtiden.

Vår framgång bygger på långsiktig relation med våra kunder

Vår styrka har alltid varit förmågan att konstruera och tillverka anpassade produktlösningar för våra kunder. Erfarna och kunniga ingenjörer kan skapa en produkt som utformats speciellt för dina behov med hjälp av den senaste tekniken inom programvara och maskiner.

Genom att använda många processer kan ingenjörerna välja rätt för att göra din produkt. Efter att ha gått igenom utformningen, tillämpningen och volymerna som behövs för din del, kan en försäljningsingenjör föreslår flera alternativ när det gällerinvesteringar verktyg och styckepris. Allt för att du som kund skall kunna göra ett välgrundat beslut.

Sundplast började arbeta med formsprutning på 1970-talet och har sedan dess byggt upp en gedigen kunskap inom teknik, material och design. Vi kan erbjuda kompletta lösningar från idé till färdig produkt, inklusive efterbehandling och förpackning. Vår styrka har alltid varit förmågan att konstruera och tillverka anpassade produktlösningar för våra kunder. Erfarna och kunniga ingenjörer kan skapa en produkt som utformats speciellt för dina behov med hjälp av den senaste tekniken inom programvara och maskiner.

Efter att ha gått igenom utformningen, tillämpningen och volymerna som behövs, kan en försäljningsingenjör föreslå flera alternativ när det gäller investeringar verktyg och styckepris. Allt för att du som kund skall kunna göra ett välgrundat beslut.

Vi deltar gärna i ett tidigt skede när det gäller er utveckling av dina produkter. Låt oss bli din guide bland plastens alla möjligheter och på så sätt spara tid. Vi vet vad som fungerar och inte fungerar, och kan därför med vår spetskompetens och tekniska kunnande  tjänstgöra som det perfekta bollplanket.

Formsprutning är den viktigaste metoden för framställning av plastdetaljer. Metoden används för bearbetning av termoplaster men är idag användbar även för termoelaster, härdplaster och elaster. Alla vanliga plastmaterial kan bearbetas genom formsprutning; homogena såväl som cellulära liksom material med fyllmedel eller fiberarmering.

Vi har en egen formverkstad för tillverkning av formsprutningsverktyg. Det säkerställer kvaliteten och leveranssäkerheten, samt möjliggör tillverkning av mycket komplicerade plastprodukter. Som leverantör tar vi ett helhetsansvar och följer er hela vägen från idé till verktygstillverkningen till slutprodukten. Det gör att ni som kund slipper hamna mellan två stolar. Genom vår egen verktygstillverkning kan vi dessutom ge kunden råd och anvisningar om utformningen av plastdetaljen, eftersom vi har kunskap om och lång erfarenhet av hela produktionskedjan. I formverkstaden får formverktygen kontinuerligt underhåll för att garantera en jämn och hög kvalitet på slutprodukten.

Vi tillverkar många av våra egna formsprutningsverktyg, vilket säkerställer kvalitén och levereanssäkerheten för dig som kund

Enligt Svensk Standard benämns verktyg vid plastbearbetning helst form men formverktyg är tillåtet och har kanske blivit den vanligaste benämningen. Formverktyget är det centrala i formsprutningsprocessen. Ett rätt utformat formverktyg är avgörande för detaljens kvalitet och produktionens ekonomi.

Formens uppgift vid bearbetning av termoplaster är följande:

 Distribuera den smälta plasten i formverktyget
 Forma den smälta plasten i ett formrum till önskvärd geometri
 Kyla den formade smältan till en solid detalj genom temperering
 Befria detaljen från formen med hjälp av ett utstötarsystem

För kundanpassade produkter kan vi ordna med prototypframtagning under utvecklingsfasen. Detta för att snabb och effektivt utvärdera under projektets gång. Vi kan erbjuda prototyper i många olika material och funktionsinriktningar för att det ska bli så verkligt som möjligt.

Vi erbjuder prototyper i många olika material och funktionsriktningar för att det ska bli så verkligt som möjligt

Inom många områden finns en stor osäkerhet om huruvida en ny design i praktiken kommer att  göra det som önskas. Nya konstruktioner får många gånger oväntade problem. En prototyp används ofta som en del av utvecklingsprocessen, där man ger ingenjörer och designers möjlighet att utforska designalternativ, testa teorier och bekräfta prestanda innan man börjar produktionen av en ny produkt. Våra ingenjörer använder sin erfarenhet för att skräddarsy lösningar enligt de särskilda krav ni har. Till exempel kan vissa prototyper användas för att bekräfta och verifiera konsumenters eller slutanvändares intresse av en föreslagen konstruktion medan andra prototyper kommer att försöka verifiera prestanda eller lämplighet för en specifik designstrategi.

Våra ingenjörer skräddarsyr lösningar efter just era krav och idéer

I allmänhet tas en serie prototyper fram för att testas så att den slutgiltiga designen är förberedd för produktion. Med få undantag, finns flera steg av prototyper som används för att successivt förfina designen. En vanlig strategi är att designa, testa, utvärdera för att sedan ändra designen utifrån analysen av prototypen.

Sundplast är specialiserat på tillverkning av högkvalitativa och kostnadseffektiva plastdetaljer inom en rad olika områden. Vi började arbeta med formsprutning på 1970-talet och har sedan dess byggt upp en gedigen kunskap inom teknik, material och design. Vi kan erbjuda kompletta lösningar från idé till färdig produkt, inklusive efterbehandling och förpackning.

Vi erbjuder även småskalig produktion för nystartade, små och medelstora företag samt väl etablerade företag.
 

Vi kan även erbjuda småskalig formsprutning för nystartade, små och medelstora företag samt väl etablerade företag. Vi har resurser, verktyg och kompetens för att ge det stöd som behövs för framställning av allt från prototyper till komplett monterade systemlösningar. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om våra kunskaper och produktionsmöjligheter. De främsta fördelarna med småskalig produktion är:

 Snabba svar på förändringar i efterfrågan
 Anpassningsförmåga
 Ingen risk för överproduktion

 

Småskalig produktion gör att du kan starta en pilotserie av en produkt med minimala utgifter och risker. Det ställer särskilda krav på oss som tillverkare, som kräver att vara flexibel, snabbt anpassa produktionsprocesser och träffa snäva deadlines. Inte alla tillverkare av plast kan tillverka mindre partier eftersom det är förenat med en kraftig ökning av omkostnaderna per enhet. Vi garanterar hög kvalitet inom uppsatta tidsramar. Vi utvecklar ett effektivt mönster av leveranser och startar produktion av dina produkter i liten skala under ledning av våra kompetenta projektledare.

 

Vi garanterar hög kvalitet inom uppsatta tidsramar där vi utvecklar ett effektivt mönster av leveranser och startar produktion av dina produkter i liten skala under ledning av kompetenta projektledare

Då vi är en komplett leverantör inom plastindustrin har vi även byggt upp hantering av etiketteringssystem och olika sorters tryckeristationer samt hantering av olika sorters ytbehandlingar såsom vakuummetallisering, målning mm. Man kan även belägga plastprodukter med en metallisk yta som ökar dess skydd mot skador och repor samt ger ytan en exklusiv och tilltalande yta. Det går att få väldigt goda imitationer på kromning och aluminiumutseende.

Som komplett leverantör inom plastindustrin, erbjuder vi även etikettering, ytbehandling och tryck för era produkter.

Möjligheten att ge plast metalliska egenskaper har många fördelar. Plast är vanligtvis ickeledande, omagnetisk, påverkas negativt av solljus och har dåliga nötningsegenskaper. Genom rätt val av material och ytbehandling kan man ändra på dessa egenskaper och skapa konduktiva, dekorativa detaljer med ökad hållfasthet, styrka, nötnings- och korrosionsbeständighet.

Sundplast trycker på plast och har med detta utvecklat mycket hög kompetens för tryck på flera material. Vi använder i huvudsak två tekniker. Tryck med lösningsmedelsbaserade färger som genom migration “etsar” fast i plasten och heat transfer som genom värme präglas från en film till plastytan. Resultatet blir i båda fallen en stark och tålig tryckyta som mycket väl matchar plastens höga resistens mot t ex nötning, fukt och kemikalier.

 

Vi har investerat i robotstyrd IML-produktion (In Mould Labelling), dvs. en teknik där grafisk dekor och etiketter integreras direkt i plastförpackningen under tillverkningsprocessen. Denna process sker i ett nytt system från ledande tillverkare och uppfyller alla krav som rör produktion av förpackningar. I dagsläget kan vi erbjuda IML-lösningar på plastemballage 1 liter upp till 11 liter med stor flexibilitet för orderstorlek.

Vi åtar oss gärna att erbjuda er en totallösning där monteringsuppdrag av kompletta produkter ingår. Då vi är en komplett leverantör inom plastindustrin har vi byggt upp monteringslinjer och packningslinjer för olika sorters hantering av kundunika produkter. Det kan även handla om att köpa in komponenter som sätts samman med tillverkade artiklar. Detta tillsammans med olika sorters tryckeristationer samt hantering av olika sorters ytbehandlingar såsom vakuummetallisering, målning mm gör oss till en komplett leverantör. Sundplast erbjuder montering och slutkontroll av din produkt, packad och färdig för konsumenten. På detta sätt har vi kontroll över hela produktionskedjan.

Sundplast erbjuder montering och slutkontroll av din produkt, packad och färdig för konsumenten. På detta sätt har vi kontroll över hela produktionskedjan.  

I alla branscher strävar man efter allt kortare ledtider och minskade kostnader för frakter och kassationer. Hos oss innebär tillverkning av en detalj ofta att flera av våra olika verksamhetsområden involveras och det som knyter ihop säcken är monteringsavdelningen. Överblicken och kunskapen om hela produktionskedjan är mycket värdefull och samordningsvinsterna man får genom att ha allt under samma tak är därför stora.

 

Hos oss innebär tillverkning av en detalj ofta flera av våra olika verksamhetsområden involveras och det som knyter ihop säcken är monteringsavdelningen. 

KONTAKTA OSS

Telefon
+46 42-38 39 00
Fax:
+46 42-38 39 09 
E-mailmailbox@sundplast.se

Sundplast
Stenbrovägen 46
253 68 Helsingborg,
Sverige

Sundplast  Deutschland
Wasgaustr. 34
76870 Kandel,

Tyskland

Copyright AB Sundplast, 2024. Alla rättigheter reserverade. 

+46 42-38 39 00           mailbox@sundplast.se