+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Vad gör ECBP?

ECBP, eller European Committee for Bioplastics and Biodegradable Polymers, arbetar för att främja användningen av bionedbrytbara plaster och återvunna material inom olika branscher. Deras arbete syftar till att minska skadliga miljöeffekter av plastanvändning samtidigt som de främjar en cirkulär ekonomi.

Bionedbrytbara plaster

ECBP arbetar för att främja användningen av bionedbrytbara plaster inom olika branscher. Dessa plaster bryts ned naturligt och förvandlas till näringsämnen som kan återanvändas av naturen. På så sätt minskar de skadliga miljöeffekterna av plastanvändning.

ECBP arbetar också för att främja en standardisering av bionedbrytbara plaster så att de kan användas på ett säkert och effektivt sätt. Detta innebär att ECBP samarbetar med olika organisationer och myndigheter för att fastställa standarder och regler för användning av bionedbrytbara plaster.

Återvunna material

ECBP arbetar också för att främja användningen av återvunna material inom olika branscher. Genom att återanvända material som redan finns tillgängliga minskar ECBP behovet av att utvinna nya råvaror. På så sätt minskar ECBP den negativa påverkan på miljön.

ECBP arbetar också för att främja en cirkulär ekonomi där produkter och material återanvänds och återanvänds i stället för att kasseras efter en användning. ECBP samarbetar med olika organisationer och branscher för att främja denna cirkulära ekonomi och minska avfallet.

ECBP:s arbete

ECBP:s arbete är viktigt för att minska skadliga miljöeffekter av plastanvändning och främja en cirkulär ekonomi. ECBP samarbetar med olika organisationer och myndigheter för att fastställa standarder och regler för användning av bionedbrytbara plaster och återvunna material.

Sundplast och Biolyftet

Vårt deltagande innebär bland annat att vi arbetar med:

  • Omvärldsbevakning: Varför är hållbar materialanvändning viktig och till och med en förutsättning för lönsamhet?
  • Biobaserade och Bionedbrytbara plaster och textilier: Vad är det? Vad finns på marknaden? Hur kan vi använda dom?
  • Återvunna material: Hur fungerar återvinning av plast och textil? Vilka plaster kan återvinnas, var kan återvunnen plast användas och hur ser framtiden för plaståtervinning ut?
  • Coachning: Föreläsningar varvas med workshop där företagen tillsammans med experter får hjälp med att utveckla produkter och/eller material.

Sundplast erbjuder det bästa miljövalet

Detta gör vi eftersom Sundplast vill ligga i framkant av den utveckling som sker. Det är viktigt att vi kan erbjuda våra kunder hållbara material till sina produkter så långt detta är möjligt. Sundplast är en del av den här utvecklingen och vi kommer att fortsätta att följa, testa och använda den utveckling som sker inom vårt expertområde. Våra kunder ska alltid kunna lita på att vi hjälper dem med ett materialval som är så miljöanpassat som möjligt.