+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

För Hållbar utveckling och en Cirkulär ekonomi

För att våra köpare ska kunna känna sig säkra på att vi på Sundplast använder ett återvunnet material som håller deras högt ställda krav, har vi nu genomgått certifieringen för SS-EN 15343:2007.

Standard för spårbarhet

15343:2007 är en europeisk standard som omfattar spårbarhet och bedömning av överensstämmelse samt återvunnet innehåll i återvunnen plast. Standarden utarbetades av den tekniska kommittén CEN/TC 249 “Plastics”, med sekretariat hos NBN, och blev officiellt godkänd av CEN den 2 november 2007.

Spårbarhet genom hela återvinningskedjan

Standarden är en del av en serie CEN-publikationer om återvinning av plast, och den fokuserar specifikt på spårbarhet i återvinningsprocessen samt bedömning av överensstämmelse och innehållet av återvunnet material. Den ser till att standardisera metoder för kontroll av insatsmaterial, övervakning av återvinningsprocessen, karaktärisering av återvunnet plastmaterial, och att säkerställa spårbarhet genom hela återvinningskedjan. Dessutom omfattar den kvalitetssäkring och fastställande av återvunnet innehåll.

Genom att följa denna standard kan aktörer inom plaståtervinningsindustrin effektivisera sina processer och säkerställa att deras produkter uppfyller de fastställda kraven på spårbarhet och återvunnet innehåll. Detta bidrar inte bara till ökad transparens och trovärdighet inom sektorn utan även till att främja cirkulär ekonomi och hållbar utveckling genom att underlätta återanvändning och återvinning av plastmaterial.

Transparens är en självklarhet

Vi på Sundplast arbetar tillsammans med våra kunder för att ge dem bästa möjliga stöd i valet av material. Återvunnen plast blir allt vanligare och för att visa på att plasten håller den standard som krävs samt att den har ett innehåll som vi kan kontrollera bakåt i kedjan, ser vi det som en självklarhet att certifiera oss. Vi är alltid transparenta med vårt arbete och vill att ni som ser Sundplast som ett bra alternativ, alltid kan lita på att det vi levererar också håller den klass som utlovats.

Om ni har frågor om materialval eller certifieringen, så tveka inte att höra av er till Diddi Haxhaj diddi.haxhaj@sundplast.se