+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Vi kan stolt meddela att Sundplast AB fått förlängt vårt Tillxätcertifikat! Det är sköt att få en bekräftelse på att vårt arbete med utveckling är på rätt väg.

Eftersom kriterierna för att få kvalificera sig som ett tillväxtföretag är högt satta och det är endast 5% av Sveriges företag som når dit. Vi har arbetat strukturerat med att hålla våra tillväxtmål. Hela vår organisation har varit involverad i arbetet, det är därför extra roligt att få chansen att visa att det givit resultat.

Tillväxt är något som många har nytta av och vi bidrar därmed även till samhällets utveckling i stort i form av skatteintäkter, konsumtion och anställningar. Vad är det så UC tittar på när dessa Tillväxtcertificat godkänns? Här är en kort summering:

  • Omsättning de senaste två åren
  • EBITDA-marginal*
  • Tillväxt
  • Soliditet
  • Antal anställda

Nya material i fokus

Utveckling idag kan delas in i flera delar. Vi har vårt arbete med att lösa våra kunders behov genom förståelse och samarbete. En stor del av detta är arbetet med att hitta rätt material för just det behov som kunden har. Både vi och våra kunder vill göra så miljömedvetna val som möjligt. Sundplast kan därför erbjuda flera olika material som ger kunden den slutprodukt som eftersöks.

Rätt materialval – BIO-plast, PCR eller PIR?

Vi arbetar med BIO-plast, PCR (återvunnen plast från konsumentledet) samt PIR (återvunnen plast från tillverkningsindustrin). Genom vår kunskap och förståelse för kundens behov kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen för just den här produkten. Genom detta skapar vi samtidigt en tillväxt med miljöfokus, något som vi är extra stolta över.