+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Innovation och kreativitet är drivkrafterna bakom många framgångsrika projekt och produkter som vi på Sundplast har hjälpt till med att skapa. Vi utför tillverkning av verktyg för att förverkliga kundernas idéer. Det är en fascinerande process som involverar skickliga medarbetare och avancerad teknologi.  

Kunder med specifika krav 

Alla beställningar börjar olika. Vissa kunder skissar sina idéer på en servett under en middag. Andra kommer till verkstaden med detaljerade ritningar, mått och modeller. Oavsett om det är en enkel skiss eller en komplett modell, välkomnas kunder med specifika krav av vårt skickliga team på verkstaden. 

Verktyg – Formen av drömmen  

Verktyget är nyckeln till att förvandla en idé till en verklig produkt. Det är formen som alla produkter behöver. Vår personal är experter på att förstå och omsätta dessa idéer i praktiken. Erfarna och kunniga ingenjörer kan skapa en produkt som utformats speciellt för kundens behov med hjälp av den senaste tekniken inom programvara och maskiner.   

Materialval och livslängd   

Ett av de viktigaste besluten som måste tas är materialvalet. Verktyget måste inte bara fylla sina funktioner, det måste också hålla länge. Det är som att äga en bil – man vill att den ska fungera problemfritt i många år. Kvaliteten på materialen är väsentligt. När verktyget är färdigt äger kunden det. Men igen, precis som med en bil, kräver även verktyget service under sin livstid. Det kan vara reparationer eller uppgraderingar för att möta ändrade behov. Våra duktiga medarbetare på Sundplast är alltid redo att hjälpa till med detta.  

Detaljerna är avgörande  

Efter att ha gått igenom utformningen, tillämpningen och volymerna som behövs, kan en försäljningsingenjör föreslå flera alternativ när det gäller investeringar verktyg och styckepris. Allt för att våra kunder skall kunna göra ett välgrundat beslut.  I tillverkningsprocessen är detaljerna avgörande. Varje komponent måste vara korrekt tillverkad och monterad för att säkerställa att slutprodukten är av högsta kvalitet. Kontroll och noggrannhet är nyckelord i det arbete som Sundplast utför med våra kunders verktyg.  

Packa detaljen  

När verktyget är klart och detaljerna har kontrollerats noggrant, är det dags att packa det. Det måste göras med omsorg och precision för att säkerställa att det når kunden i perfekt skick. Vi åtar oss gärna att erbjuda er en totallösning där monteringsuppdrag av kompletta produkter ingår.   

Då vi på Sundplast är en komplett leverantör inom plastindustrin, har vi byggt upp monteringslinjer och packningslinjer för olika sorters hantering av kundunika produkter. Det kan även handla om att köpa in komponenter som sätts samman med tillverkade artiklar. Detta tillsammans med olika sorters tryckeristationer samt hantering av olika sorters ytbehandlingar såsom vakuummetallisering, målning m.m. gör oss till en komplett leverantör. Sundplast erbjuder montering och slutkontroll av produkten, packad och färdig för konsumenten. På detta sätt har vi kontroll över hela produktionskedjan. 

Vi uppfyller kundens drömmar 

Så, från en enkel idé på en servett till en färdig produkt i en kunds händer, är processen för verktygstillverkning en fantastisk resa. Skickliga medarbetare, avancerad teknologi och en hängivenhet att uppfylla kundernas specifika krav. Dessa är nycklar till att lyckas!  Inget projekt är för stort eller för litet för oss på Sundplast.  

Det är en berättelse om att omvandla drömmar till verklighet.