+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Trots pandemin kunde Sundplast i Helsingborg fortsatt öka omsättningen under 2020. En anledning var en stark efterfrågan från sjukvården på de behållare för smittförande avfall som ingår i företagets affärsområde Safebox. Sundplast ser goda möjligheter till en fortsatt expansion för företagets tre affärsområden och som ett led i en långsiktig tillväxtstrategi påbörjades byggnationen av en ny produktionshall i början av 2021. Den nya hallen innebär en fördubblad produktionsyta.