+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Vi kan nu stolt meddela att vi har tilldelats nordiskt tillväxtcertifikat från UC! Vilket innebär att Sundplast är ett starkt företag att räkna med.

Bara en minoritet kan kvalificera sig

Kriterierna för att få kvalificera sig som ett tillväxtföretag är högt satta och det är endast 5% av Sveriges företag som når dit. Att vi på Sundplast har kvalificerat oss tycker vi naturligtvis är jätteroligt. Inte minst så är vi otroligt stolta över alla våra medarbetare och inblandade parter som har tagit oss hit.

Tillväxt är inte bara viktigt ur ett företagsperspektiv utan bidrar även till samhället i stort, i form av skatteintäkter, konsumtion och anställningar. I UC:s tillväxtmodell tas följande parametrar i beaktning:

  • Omsättning de senaste två åren
  • EBITDA-marginal*
  • Tillväxt
  • Soliditet
  • Antal anställda

 * EBITDA-marginal definieras som EBITDA dividerat med nettoomsättning och används för att mäta bolagets lönsamhetsgrad före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Vår fortsatta strävan är att Sundplast ska vara det bästa valet

Vi på Sundplast är glada över möjligheten att uppmärksamma vårt företag inom tillverkningsindustrin. Att få visa att vi är ett företag som tar marknad och är någon att räkna med nu och i framtiden. 

Med vår långa och pålitliga erfarenhet, i kombination med viljan att alltid vara lättillgängliga, är vår fortsatta strävan att vara det bästa valet när det gäller formsprutad plast och konstruktion av anpassade lösningar för våra kunder.