+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Sedan pandemins start 2019 har befolkningen fått en större inblick inom vård- och omsorgsarbetet. Genom nyheter, sociala medier och när man själv eller någon närstående har behövt vård. Därför känns den här gula behållaren kanske lite bekant? Och det är här som vi på Sundplast kommer in.

Safebox

Nordisk Ledare i hantering av smittförande avfall

Safebox är behållare som används för smittförande avfall. Varumärket är ledande i de nordiska länderna där vi erbjuder rätt strategisk skyddslösning för kunderna. Genom att arbeta nära med vårdpersonal utvecklar vi kontinuerligt våra produkter och ser till att Safebox-systemen är relevanta för behoven i vården. Vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller att minska nålstickskadorna och att hjälpa våra kunder till en säkrare arbetsmiljö!

Vad som är smittförande avfall inom vården definieras av Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av smittförande avfall SOSFS 2005:26(M). Dit räknas:

 •  Avfall som förorenats med blod eller andra kroppsvätskor från patient med allvarlig infektionssjukdom, dvs. sjukdom av riskklass 3 eller 42. Sjukdomar som avses här är t.ex. hepatiter, HIV och tuberkulos.
 •  Mikrobiologiska odlingar där halten mikroorganismer är kraftigt ökad och där patogenerna tillhör riskklass 23 eller högre.
 •  Vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätska, t.ex. kanyler.

Mer ingående betyder det att smittförande avfall och läkemedelsavfall indelas i följande:

 •  Skärande/stickande
 •  Humanbiologiskt; ej anatomiskt identifierbart
 •  Humanbiologiskt; anatomiskt identifierbart
 •  Djurbiologiskt avfall
 •  Läkemedelsavfall
 •  Cytostatika och cytotoxiskt avfall
 •  Radioaktivt avfall

Separerar olika typer av medicinskt avfall

Detta avfall hanteras, lagras eller kastas inte alltid på samma sätt. Till exempel avfallshanteras inte läkemedelsavfall på samma sätt som potentiellt smittsam personlig skyddsutrustning (PPE). Kanyler och sprutor kastas inte (eller borde inte) i någon gammal papperskorg utan i specifika och noggrant placerade safebox-behållare för att förhindra oavsiktlig nålskada, förorening eller tillgänglighet av avfallet för obehöriga användare.

I alla hälso- och sjukvårdsmiljöer bör varje person som arbetar i den anläggningen veta hur man kategoriserar olika medicinska avfallsströmmar för lämplig biomedicinsk avfallshantering. Det betyder förmågan att separera olika typer av medicinskt avfall i lämpliga behållare och sedan tillfälligt lagras (på lämpligt sätt) tills slutförvaring.

Hela processen från att behållarna kommer till slutkunden/brukaren och till det att avfallet behandlas förklaras genom flödesschemat nedan:

Safebox – och hur den används

De olika branscherna där våra behållare används är vanligast bland följande:

Sjukvården – Inom vården används en stor mängd behållare för att på ett säkert sätt hantera avfall som kan vara smittförande. Behållarna förseglas efter att de fyllts. Därefter samlas de in och transporteras sedan till destruktion.

Hushållsavfall – Det är vanligt att personer med sjukdomar av riskklass 3 bor hemma. Därmed uppstår frågan om när detta avfall är hushållsavfall och därmed kommunens ansvar och när ansvaret ligger hos vården.

Hemsjukvården – Hemsjukvård utförs av sjukvårdspersonal som besöker patienten i hemmet.

Privata läkare och tandläkare – Behandling av patienter med allvarliga infektionssjukdomar förekommer i dessa verksamheter.

Manikyrister, pedikyrister, tatuerare, piercare, akupunktörer och liknande – Blödningar kan uppstå vid många andra behandlingar än sjukvårdens. Avfallet kan bestå av pappersservetter, bomullstussar, plåster och dylikt.

Laboratorier – På laboratorier kan smittförande avfall bestå av petriskålar och andra kärl med odlingar av patogener tillhörande riskklass 2 och högre.

Djurhållare, veterinärer och djursjukvård – Smittförande avfall kan även uppstå då djur har farliga infektionssjukdomar som fågelinfluensa, rabies etc.

I SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården står det i paragraf:

 •  28 § Smittförande avfall som inte konverterats skall förbrännas
 •  6 § Smittförande avfall skall konverteras till icke smittförande avfall så tidigt som möjligt i hanteringen med medel och metoder som är anpassade efter behovet i varje enskilt fall

Smittförande avfall ska alltså antingen gå på förbränning eller konverteras till icke-farligt avfall genom en för detta ändamål en godkänd metod.

Målet för Sundplast – möta alla nationella och internationella standarder

Vi har som mål att möta eller överträffa alla tillämpliga nationella och internationella standarder för smittförande avfall.  Vi följer alla författningskrav och föreskrifter som gäller för varje jurisdiktion. Detta kommer vi att fortsätta göra. Vi vill alltid ligga i framkant och leverera produkter som överträffar alla krav som ställs, både i from av regler lagar/samt det som ställs av de anställda som ska skyddas.

Vill du veta mer om Safebox? Hör av dig till oss – vi berättar gärna mer!