+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

Vi inom plastindustrin är fullt medvetna om plastens historia och roll i miljöperspektivet. Detta är något som vi på Sundplast tar på väldigt stort allvar. Återvinning av plast är en viktig del av kampen för att minska miljöpåverkan. Sundplast arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet och vi tar hänsyn till miljön i alla delar av verksamheten.

Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i vår verksamhet och därför arbetar vi ständigt med att hitta nya miljöanpassade produkter med ett minimum av miljöpåverkan. Genom att erbjuda ett brett sortiment av miljövänliga produkter vill vi också inspirera våra kunder att agera med miljöns bästa i åtanke.

Plast är ett material som tar lång tid att bryta ned och kan orsaka skador på både människor och djur om det inte hanteras på rätt sätt. Genom återvinning kan vi minska mängden plast som hamnar i naturen och samtidigt spara på resurserna.

Men vilka typer av plast kan egentligen återvinnas? Det är en fråga som många ställer sig och i den här artikeln går vi igenom svaret.


Vad är återvinning av plast?

Innan vi dyker in i vilka typer av plast som kan återvinnas är det viktigt att förstå vad återvinning av plast faktiskt innebär. Återvinning av plast är när använd plast samlas in och sedan bearbetas för att användas igen. Processen kan variera beroende på vilken typ av plast det handlar om, men i allmänhet innebär det att plasten smälts ner och formas till nya produkter.

Det finns två typer av återvunnen plast: mekanisk återvunnet och kemisk återvunnet.

Mekanisk återvinning är när plasten tvättas, mals ner och sedan görs om till nya granulat som sedan kan formas till nya produkter utan några kemiska förändringar.

Kemisk återvinning är när plasten bryts ned till sina kemiska komponenter och sedan används för att tillverka nya polymerer.


Vilka typer av plast kan återvinnas?

Nu när vi har förstått vad återvinning av plast innebär är det dags att titta på vilka typer av plast som faktiskt kan återvinnas. Det är viktigt att notera att inte alla typer av plast kan återvinnas på samma sätt eller i samma utsträckning. Här är de vanligaste typerna av plast som kan återvinnas:

  • PET – PET (polyetylentereftalat) är den plast som används för att tillverka flaskor för drycker, såsom vatten och läsk. Det är en av de mest återvinningsbara plasterna och kan återvinnas både mekaniskt och kemiskt. Återvunnen PET används ofta för att tillverka nya flaskor eller förpackningar.
  • HDPE – HDPE (hög densitet polyeten) används för att tillverka bland annat mjölkflaskor och shampoo-flaskor. Det är också en av de mest återvinningsbara plasterna och kan återvinnas både mekaniskt och kemiskt. Återvunnen HDPE används ofta för att tillverka nya flaskor eller förpackningar.
  • PP – PP (polypropen) används för att tillverka bland annat lock och behållare för livsmedel. Även denna är en av de mest återvinningsbara plasterna och kan återvinnas både mekaniskt och kemiskt. Återvunnen PP används ofta för att tillverka nya lock eller behållare.
  • LDPE – LDPE (låg densitet polyeten) används för att tillverka bland annat påsar och folie. Det är en plast som är lättare att återvinna mekaniskt än kemiskt. Återvunnen LDPE används ofta för att tillverka nya påsar eller folie.
  • PS – PS (polystyren) används för att tillverka bland annat engångsförpackningar och isolering. Det är en plast som är svårare att återvinna än de som är nämnda ovan och kan oftast bara återvinnas mekaniskt. Återvunnen PS används ofta för att tillverka nya isoleringsmaterial eller liknande produkter.
  • ABS – ABS (akrylonitril-butadien-styren) används för att tillverka bland annat leksaker och elektronik. Det är också en plast som är svårare att återvinna och kan oftast bara återvinnas mekaniskt. Återvunnen ABS används ofta för att tillverka nya leksaker eller liknande produkter.

Sundplast tänker miljö och kvalité

Återvinning av plast är som sagt en viktig del av kampen för att minska miljöpåverkan. Sundplast är sedan 1995 certifierat enligt ISO 9001 och sedan 1999 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Detta är ett resultat av ett långsiktigt och aktivt engagemang både från personal samt företagsledningens sida. Målet för Sundplast är att endast marknadsföra och leverera produkter av sådan kvalitet att de till fullo överensstämmer med specificerade och avtalade villkor samtidigt som produkternas miljöbelastning skall minimeras.


Vi hjälper våra kunder att välja rätt material

Vi ställer samma kvar på våra leverantörer som på oss själva. Därför väljer vi i största möjliga utsträckning att arbeta med leverantörer som har dokumenterade miljösystem och som arbetar med miljöcertifierade produkter. Vi för en dialog med såväl kunder som leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande. Självklart uppfyller vi alla lagar och förordningar och utbildar kontinuerligt vår personal i dessa. Genom att vara medveten om vilka typer av plast som kan återvinnas kan vi alla göra vårt bästa för att minska vår miljöpåverkan.