+46 42-38 39 00 mailbox@sundplast.se

I vårt tidigare inlägg berättade vi om återvunnen plast och hur vi på Sundplast arbetar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Med den här artikeln tänkte vi gå ett steg djupare och informera om återvinningsmetoden PIR, som står för Post Industrial Recycling. Det är en av de bästa metoderna för att återvinna plastavfall. Det är en process som är inriktad på industriellt avfall som genereras vid tillverkningsprocessen av plastprodukter.

PIR är en viktig metod för återvinning av plastavfall. Det är en enkel och effektiv metod som kan användas för att minska avfallet och spara på naturresurser. Genom att använda PIR kan företag minska kostnaderna och öka lönsamheten samtidigt som de bidrar till att minska miljöproblemen som orsakas av plastavfall.  

Fördelarna med PIR

Det finns många fördelar med PIR. Som nämnt ovan är en av de största fördelarna att det minskar avfallet som skickas till deponier. Genom att återvinna plastavfall kan man minska behovet av nya råvaror och spara på naturliga resurser.

PIR är även en kostnadseffektiv metod för återvinning av plastavfall. Genom att återvinna material från fabriksgolvet kan man minska kostnaderna för att köpa nya råvaror och därmed öka lönsamheten för företag.

En annan fördel med PIR är att det minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen som genereras vid tillverkning av nya produkter. Genom att återvinna plastavfall kan man minska energiförbrukningen och därmed minska koldioxidutsläppen.

PIR återvunnen plast

Processen

PIR-processen är enkel och effektiv, och den kan användas för att återvinna en mängd olika plastmaterial, inklusive HDPE, LDPE, PP och PET.

Processen börjar med att man samlar in plastavfall från tillverkningsprocessen. Detta material sorteras sedan och rengörs för att ta bort eventuella föroreningar. Efter rengöring krossas materialet till små bitar och smälts sedan ner till en formbar massa. Denna massa kan sedan användas för att tillverka nya produkter.

Därför är PIR viktigt för Sundplast arbete.

Eftersom Sundplast kontinuerligt arbetar för att förbättra miljöarbetet så är PIR en självklar metod som vi arbetar med. PIR minskar avfallet och sparar på naturliga resurser. Plastavfall är ett av de största miljöproblemen i dagens samhälle, och PIR är en av de bästa metoderna för att minska mängden avfall som hamnar i deponier. Genom att återvinna plastavfall kan man också minska behovet av nya råvaror och därmed minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen som genereras vid tillverkning av nya produkter.

PIR är dessutom lönsamt för oss som företag. Genom att återvinna material från fabriksgolvet kan man minska kostnaderna för att köpa nya råvaror och därmed öka lönsamheten. Det är en vinn-vinn situation för alla helt enkelt.